Kunskapsspel

Vi vet att på en plats där värdegrunden är inkluderande och normerna sunda blomstrar människors kreativitet ut och potentialen blir obegränsad. Mr Norm är ett kunskapsspel i ett koncept som hjälper er skapa detta på ett roligt och lekfullt sätt.

36

Faktakort

18

Diskussionskort

6

Svarskort

2

Regelkort

Spelet

Spelet är i kortleksformat och spelas fysiskt i en grupp om max fyra personer. Kortleken innehåller frågebaserade kort med syftet att ge kunskap om olika värdegrundsområden samt diskussionsbaserade kort för att spelarna ska få diskutera aktuella samhällsfrågor. 

En kortlek innehåller:

36 Faktakort indelade i områdena Normer, Värdegrund, Mångfald, Jämställdhet, Diskriminering och Trakasserier samt ett sjätte område anpassat till målgruppen, tex studenter, anställda, chefer, m.fl.

18 Diskussionskort indelade i samma områden som ovan

6 Svarskort med svar på frågorna och källhänvisningar

2 Regelkort med beskrivning av spelet

redo att spela?