BAKGRUND

Skaparen av spelet

Idag är det viktigare än någonsin att vi lyfter frågor om värdegrund och normer och pratar om bemötande och kommunikation i alla miljöer där vi interagerar med andra. När en individ känner att den hör hemma på arbetsplatsen, i gruppen, bland studiekamraterna kommer den att kunna bidra med sin fulla potential. Vi bygger människor som ska bygga organisationer och verka för en tryggare och mer empatiskt samhälle.

För åtta år sedan stod jag inför utmaningen att sprida kunskap om jämställdhet, mångfald och likabehandling i en stor och komplex organisation. För att detta skulle verka intressant för deltagarna och landa rätt hos olika målgrupper ville jag lära ut detta på ett lekfullt och interaktivt sätt istället för genom traditionella föreläsningar.

I min jakt på ett spel som kombinerade både kunskap och diskussioner hittade jag bara spel där dilemman lyftes och diskuterades. Kombinationen med en kunskapsdel saknades, så jag tog tag i det och skapade ett eget spel med en spelmotor utifrån mina preferenser. Resultatet blev ett spel om hela värdegrunden som går att spela på åtminstone tre olika sätt.

Spelet spreds runtom i landet på olika lärosäten, myndigheter, organisationer och företag. Jag fick chansen att utbilda hundratals studenter och anställda i normer, värderingar, maktstrukturer och interkulturell kommunikation. Erfarenheten och återkopplingen jag fick har varit värdefull och 2020 var det dags att ta fram en uppdaterad version och skapa ett helt utbildningskoncept med spelet i fokus.

Mr. Norm har funnits på marknaden sedan 2014 och spelats av bland andra…

 2020 var det dags att trycka en ny och uppdaterad version av Mr. Norm. Tryckeriet hann knappt leverera spelen förrän Covid-19 slog till och hela samhället stängdes ned. Tanken på att göra spelet digitalt istället avfärdade jag av en enda anledning; man tappar det mellanmänskliga i diskussionerna om man skulle spela online.

Mr. Norm

Mr Norm är ett unikt kunskapsspel som lär ut om ämnen som normer, värdegrund, mångfald, jämställdhet, diskriminering och trakasserier samt ett sjätte område som går att anpassa till ett valfritt område eller utvald målgrupp. Inlärningen är upplevelsebaserad och låter deltagarna lyfta verkliga problem i en simulerad miljö vilket gör det lättare och roligare att närma sig dessa ämnen. 

Hela eller delar av kortleken, tex det sjätte området, kan anpassas till en specifik målgrupp, till exempel högskolestudenter, arbetsgrupper, idrottare, lärare, etc. De faktabaserade frågorna baseras då på högskoleförordningen, arbetsrätten, policydokument, etc och diskussionsämnena hämtas från respektive miljö.

Värdet av att Mr. Norm är ett spel i fysiskt format är att man ska vara närvarande när man spelar och kommunicera med varandra om var man står i vissa frågor, utbyta kunskap och erfarenheter och framför allt praktisera empatiskt lyssnande.

Den pedagogiska metoden att spela sig fram till kunskap, eller gamification som det kallas, är baserad på att stimuli och belöning ger en positiv betingning av att göra rätt för att vinna. Vill man vinna i Mr. Norm måste man lär sig om värdegrund och normer och leda diskussioner i aktuella samhällsfrågor så en föreläsning innan lägger en bra grund för spelandet och kunskapsinhämtningen.

För närvarande finns det spelversioner för högskolestudenter och anställda tillgängliga på svenska och engelska.