OM SPELET

MR. NORM

Spelet är i kortleksformat och spelas fysiskt i en grupp om max fyra personer. Kortleken innehåller frågebaserade kort med syftet att ge kunskap om olika värdegrundsområden samt diskussionsbaserade kort för att spelarna ska få diskutera aktuella samhällsfrågor. 

En kortlek innehåller:

36 Faktakort indelade i områdena Normer, Värdegrund, Mångfald, Jämställdhet, Diskriminering och Trakasserier samt ett sjätte område anpassat till målgruppen, tex studenter, anställda, chefer, m.fl.

18 Diskussionskort indelade i samma områden som ovan

6 Svarskort med svar på frågorna och källhänvisningar

2 Regelkort med beskrivning av spelet

Spelandet föregås förslagsvis av en föreläsning som tar upp begrepp och förbereder speldeltagarna. En spelomgång går att tidsbegränsa eller spela fram till att en vinnare koras.

Olika sätt att spela

Mr Norm är ett pedagogiskt verktyg och kan därför byggas in och anpassas till olika format. Kortleken går att använda på tre sätt:

  • Enbart faktafrågor för ett kunskapslyft
  • Enbart diskussioner för att lyfta olika frågor i samhället, arbetsplatsen, studiemiljön, etc till diskussion
  • Hela kortleken för att få båda delarna och ett dynamiskt spel 

Ju mer man lär känna spelet, desto fler sätt kommer man att kunna använda det på. Jag ger gärna råd och förslag på hur ni kan använda kortleken på ett sätt som passar era mål och syften.   

Intresserad av Mr Norm?

Mr Norm bygger på en pedagogisk modell som befäster kunskap genom upplevelsebaserad inlärning och spelande, så kallad “gamification”. För frågor, offerter och demonstration av spelet, hör av er till Sissi Rizko på sissi@mrnorm.se

Vad jag erbjuder

Mr Norm är ett koncept och spelen säljs inte separat utan man köper licenser per spelare. Under utbildningar och workshop lånas spel ut, vid licensavtal tillhandahålls spel under avtalets gång. De versioner som finns tillgängliga idag är för högskolestudenter och arbetsplatser, på både svenska och engelska. 

Vill man skräddarsy ett spel och anpassa innehållet till sin verksamhet och designen enlig egen profilmall tillkommer en framtagningskostnad i licensavtalet. 

Workshop

En interaktiv workshop på två timmar indelad i två delar och ledd av en ämneskunnig handledare.

Workshopen kan vara en modul i en kursplan, del av en personalutbildning eller som fristående kompetensutveckling för arbets- och studiegrupper.

Del 1: Föreläsning som tar upp olika ämnen inom normer och värdegrund såsom mångfald, inkludering, maktstrukturer, diskriminering och trakasserier, etc och förbereder deltagarna för innehållet i spelet.

Del 2: Spela MrNorm för att på ett roligt sätt examinera kunskaperna som inhämtats från föreläsningen och diskutera aktuella samhällsfrågor inom områdena. Spelandet kan tidsbegränsas till en timme eller fram till att en vinner spelet.

Spel och utbildningsmaterial lånas ut för tillfället och föreläsningen anpassas till målgruppen. Både spel och föreläsning kan ges på engelska. 

Train the trainers

Låt spelet bli en del av er utbildningsverksamhet genom att utbilda er personal i hur ni kan använda det för att leda en workshop. Under en halv dag går jag igenom innehållet i spelet, olika spelsätt samt en genomgång av föreläsningsmaterialet som jag använder. Efter utbildningen håller jag kontakten med er och handleder vid behov. Föreläsningsmaterialet och spel tillhandahålls under utbildningen, därefter säljs spellicenser per spelare. 

 

Skräddarsy spel och föreläsning

Att skräddarsy ett spel för er verksamhet gör att ni kan influera hela spelet och få den enligt er profil, ert språkbruk och framförallt era specifikt skräddarsydda områden såsom er värdegrund, policyn, verksamhetsområde, etc. Ni får även ha er logga på spelet och välja färgskala. 

 

Områdesexpert och designer samarbetar med er för att ta fram en anpassad version. Kostnaden för framtagande av eget spel kommer som tillägg på licensavtalet. Kontakta gärna mig för offert.

Boka gärna ett möte med mig  för att diskutera era behov och önskemål genom att maila info@mrnorm.se